Educatie

BOYS DON'T CRY / BOYS DO

 

Deze theatervoorstelling (14+) kan geboekt worden als schoolvoorstelling.

Er zijn verschillende mogelijkheden om het voorstellingsbezoek te omkaderen, zoals inleidende workshops, lesmappen, voor- en nagesprekken of een ander programma op maat.

 

Boekingen of andere vragen? Neem contact op met producent Janneke Defesche van Makershuis Tilburg: janneke@makershuistilburg.nl | +31 (0)6 23 82 53 41

Een Ilias

Ook Een Ilias kan nog steeds geboekt worden als schoolvoorstelling, naar wens aangevuld met een educatief programma vooraf en/of naderhand.

Hieronder bieden we een overzicht van de verschillende opties.

 

Boekingen of andere vragen? Neem contact op met ons.

 

 

Overzicht opties voor Een Ilias (14+)

 

EEN ILIAS
1. Bezoek aan de voorstelling met nagesprek
Na de voorstelling nodigen we de geïnteresseerden uit voor een kringgesprek
op het podium. In een kleine, veilige omgeving willen we de kans geven om
ervaringen en indrukken uit te wisselen.
Duur voorstelling: 80 minuten
Duur nagesprek: max. 30 minuten

2. Optie 1, uit te breiden met een voorbereidend gesprek in de klas
We komen naar de klas om een passend kader te scheppen voor de
voorstelling. Daarin hebben we het over hoe de voorstelling tot stand gekomen
is en stellen we vragen aan de jongeren die we ook aan de spelers hebben
voorgelegd. Dat maakt het niet puur informatief, maar ook activerend.
Duur voorbereidend gesprek: ca. 45 minuten

3. Optie 1 of optie 2, uit te breiden met een theaterworkshop volgend op de
voorstelling
In navolging van de voorstelling komen wij een theaterworkshop verzorgen,
waarin de jongeren zelf actief op de vloer staan. Samen met hen snijden we de
thema’s uit de voorstelling aan, door op een gelijkaardige manier met hen te
werken als met de spelers tijdens het repetitieproces.
Duur theaterworkshop: min. 60 minuten – max. 120 minuten

 


WORKSHOPS VANUIT HOMERUS’ ILIAS
Los van de voorstelling bieden we workshops aan rondom het thema oorlog. Daarvoor
gebruiken we de personages en het verhaal van Homerus’ Ilias. We stellen vragen als:
Waarom zijn er oorlogen? Wat doet een oorlog met mensen? En kun je het je
überhaupt voorstellen als je nooit oorlog hebt meegemaakt?
Deze workshops kunnen we volledig op maat maken, afhankelijk van specifieke
wensen en beschikbare tijd.